pumpar

Propellerpumpar

Propellerpumpar är en axialpump. Propellerpumpar har en vätskeriktning genom pumpen som är parallell med propelleraxeln.  

Rekommenderade leverantörer