pumpar

Pitotrörspumpar

Pitotrörspumpar har ett roterande hus som accelererar den inströmmande vätskan till hög hastighet. Vid det stillastående pitotrörets mynning råder ett högt statiskt tryck, som skapats dels av centrifugalkraftverkan och dels av uppbromsningen av vätskan framför pitotröret.

Avsevärda tryck (av storleksordningen 10-talet MPa) kan åstadkommas på detta sätt.

Pitotrörspump

Läs mer i Pumphandboken

Rekommenderade leverantörer