pumpar

EXAC Industriteknik AB

Vårt produktsortiment är inriktat på givartekniken inom nivåmätning-nivåkontroll, flödesmätning-flödeskontroll, tryckmätning och tryckvakter samt cisternvägning. Vi erbjuder även kompletta lösningar med instrumentavläsning, apparatskåp och/eller mjukvara för datorpresentation av tank/silo nivåer.
NivåFrån flottörer till radargivare. 15 olika mätprinciper för att täcka in alla applikationer för mätning, styrning och kontroll av vätskor, pulver och fasta material.
FlödeFrån enkla turbingivare till Coriolismätare för mätning av alla typer av vätskor från vatten till lim. Termiska givare för massflödesmätning av gaser.
TryckGivare för tryckmätning upp till 620 bar. Tryckvakter, både mekaniska och elektroniska, från vacuum upp till 620 bar.
VägningLastceller och instrument för vägning av i första hand tankar och cisterner men även vägning av övriga industriapplikationer.

Adresser

Box 123

Furuviksvägen 2-6

139 34 Värmdö

Epost:

Telefon: 08-570 231 95

Fax: 08-570 231 96

http://www.exac.se

Produktkategorier