matinstrument

Microflödesmätare

Flödesmätare för vätskor med låg viskositet och extremt låga flöden (0, 005 till 0.25 l/min). Används tillsatsdosering, aromatsubstanser, parfymer, påfyllningssystem och doseringssystem i små volymer, flytande gaser, vatten och avjoniserade vattenapplikationer samt i farmaceutiska applikationer.