matinstrument

Gasflödesmätare

Gasflödesmätare är lämplig för massflödesmätning av rena, icke aggressiva gaser och gasblandningar. Gasflödesmätare mäter de flesta typer av gaser som tryckluft och massflöde inom farmaceutiska applikationer och elektroniska industriapplikationer.En variant av gasflödesmätare är termisk gasmassflödesmätare. Den termisk gasmassflödesmätarens givare är uppbyggd runt ett uppvärmt sensorelement som kyls av gasflödets massa. Den uppkomna temperaturskillnaden är proportionell mot gasmassflödet och ger information om flödeshastighet och mängd.