matinstrument

Nivåmätare

Vilken nivåmätare man skall använda beror på applikationen. Vilken teknik som används beroende på vad och hur man skall mäta. Ultraljud, radar, konduktiva- och kapacitiva givare är vanliga tekniker för nivåmätning.
Ultraljudnivåmätare Ultraljudsnivåmätare finns i kompakta utförande med olika mätområden (0, 2-60m). Används inom nivåmätning av vätskor som vatten och avloppsvatten i pumpstationer, bassänger och reservoarer.
RadarnivågivareRadargivare passar utmärkt för de svårare applikationerna med höga tryck, höga temperaturer, kraftig ång eller skumbildning. Radar passar även utmärkt för fasta material, då ofta som linradar.
Kapacitiv nivågivareKapacitiva nivågivare för kontinuerlig mätning. Utföranden finns för både för vätskor och
fasta material. Vanliga för nivåmätning av vätskor, pulver, granulater, kemikalier med täta gaslager ovanför ytan, viskösa eller korrosiva medier. Finns i versioner för höga tryck och temperaturer eller vakuum.

Rekommenderade leverantörer