matinstrument

Termisk flödesvakt

Termisk flödesvakt av calorimetrisk, termisk, typ. Monteras genom skruvgänga eller med insvetsad adapter. Finns med olika alternativa insticksdjup. Utsignal via relä eller transistorutgång NPN/PNP, finns i versioner med inbyggd tempvisning och templarm, LED indikering med larmstatus och analog indikering av flödeshastighet.

Rekommenderade leverantörer