matinstrument

Avståndsgivare

Avståndsvakt eller mätare för positionering inom förpackningsindustri, fyllningsmaskiner, små transportfordon och vagnar samt truckar mm.