matinstrument

mcd

Direktvisande mekaniska nivåmätare. Termistorgivare för överfyllnadsskydd m m. mcd:s huvudinriktning är nivåmätning för bensinstationer.

Fabrikatets representant i Sverige