matinstrument

Turbinflödesmätare

Turbinflödesmätare används för vätskor med låg viskositet, t.ex vatten, vattenlösningar,
lösningsmedel, eldningsolja, bränslen, kemikalier och flytande gaser. Turbinflödesmätare är vanliga inom alla typer av vatten och rena vattenlösningar, för syror och andra kemikalier används syrafast stål (t.ex 316Ti) även applikationer inom livsmedel, läkemedel, papper och cellulosaindustrier samt lösningsmedel och drivmedel.