matinstrument

Flödesvakt

Flödesvakter finns i flera olika utföranden för luft, vätskor och gas. Omgivande faktorer avgör vilken typ av flödesvakt som skall användas. Vanliga utföranden är paddel-, turbin-, fjäderbelastad kolv-, termisk- /calorimetrisktyp. 

Det finns olika varianter av dessa typer beroende på tryck- flödessystemet,  vakten kan exempelvis behöva anpassas för:

-Viskösa media
-Låga flöden
-Hög noggranhet
-Höga tryck
-Frätande media
-Önskad utsignal
mm

Rekommenderade leverantörer