pumpar

Xylem Water Solution Sweden AB

Xylem

Som världsledande inom transport och behandling av avloppsvatten erbjuder Xylem integrerade lösningar för hantering av vätskor.

Xylem erbjuder ett komplett utbud av pumpar för vatten, avloppsvatten och dränering, utrustning för övervakning och kontroll, enheter för primär och sekundär biologisk behandling och produkter för filtrering och desinfektion samt relaterade tjänster.

Xylem i Sverige

Xylem har ca 12 000 anställda i världen, varav ca 1500 i Sverige. Det svenska huvudkontoret ligger i Sundbyberg och från koncernens största fabrik i Emmaboda exporteras pumpar och omrörare till kunder i alla världsdelar.

Adresser

Gesällvägen 33

174 87 Sundbyberg

Epost:

Telefon: 08 475 60 00

Fax: 08 475 69 00

www.xylemwatersolutions.com/se

Produktkategorier