pumpar

Länspumpar

Länspumpar finns i tre olika varianter. Länspumpar som dränkbara pumpaggregat, länspumpar som nedsänkt pump med torr motorn/drivning och länspumpar som självsugande pump då både motor och pump är torr.
Eldrivna länspumpar Är dränkbara pumpar direkt sammanbyggda med motor och utgör tillsammans med automatik en komplett enhet. Typiskt är pumphjul av hårdgods, gummerade slitdelar runtom pumphjulet och axeltätning med hårdmetall. Elmotorn är helt kapslad och kyld av den pumpade vätskan genom en dubbelmantling. För att skydda motorn vid blockering eller vid drift utan vätska, är motorn försedd med särskilt inbyggt motorskydd.
Icke eldrivna länspumpar Där elkraft ej finns tillgängligt på t ex en byggplats tvingas man att använda andra drivkällor som förbränningsmotorer, tryckluft från t ex en transportabel dieseldriven kompressor eller från separata hydrauliska aggregat. 

Rekommenderade leverantörer