pumpar

Avloppspump

Avloppspump monterad dränkbar i pumpsump

Avloppspump

En avloppspump används för transport av avloppsvatten mellan pumpstationer och vattenreningsverk. I de flesta fall är en avloppspump av centrifugalpumps typ men i avloppssystem med så kallat lättrycksavlopp (LTA) förekommer också förträngningspumpar (ofta av typen excenterskruvpump). Det vanligaste är att avloppspumpen är placerad i en brunn eller sump nedsänkt i vätskan, en så kallad dränkbar avloppspump (se bild). Om pumpen är placerad utanför brunnen i pumpstationen säger man att pumpen är torruppställd. En torruppställd och dränkbar pump kan vara av samma grundtyp men de kan ändå komma att anpassas för sina individuella krav och med olika utrustning.

Pumparna finns i olika utföranden och storlekar, de inbördes typerna är indelade efter kapacitet och typ av pumphjul. De finns även skillnader kring material och utföranden samt vilken typ av övervakningsutrustning som pumparna utrustats med.

Utmanande arbete för en avloppspump

Avloppsvatten eller så kallat spillvatten innehåller normalt sett toalettavfall och vatten men eftersom andra föremål, än de som systemet är avsett för, spolas ner i systemet utsätts avloppspumpar för stora påfrestningar. Dessutom varierar inflödet i brunnar och reningsverk kraftigt med eventuell nederbörd och tid på dygnet med toppar på morgon och kväll när toalettbestyr och duschning är mer frekvent. Dessa faktorer gör det utmanande att välja rätt pump.

Pumphjul till avloppspumpar

Normalt vill man ha ett stort genomlopp på en avloppspump eftersom man pumpar ett media med föroreningar som slam eller vatten med avfalls skräp. Skräp som trasor och andra fasta föremål ibland är upp till 100mm kan vara inblandat i vattnet. Därför väljer man ofta pumphjul som är skärande, där det traditionella pumphjulet (där vätskan passerar pumphjulskanaler) företrädelsevis är ett pumphjul med en eller två kanaler utrustade med någon form av kniv. Alternativt använder man ett pumphjul av sk. virvelhjultyp, dessa kallas också för vortex (virvel) pumpar. Genom att anpassa pumpen med rätt pumphjul undviker man blockering eller igensättning av pumphjulet

Materialval för en avloppspump

Pumpar består av många delar och detaljer. Normalt anpassas materialen i pumparna beroende på pumpat media med pH mellan 4-10 och temperatur. Eftersom temperaturen på avloppsvatten normalt sett är förhållandevis lågt (lägre än 40 grader, undantagsfall max. 60 grader och på våra breddgrader är även omgivningstemperaturen låg) tar man hänsyn till avloppsvattnets abrasiva (slitande) och korrosiva egenskaper och hur pumpen skall stå placerad, dvs. är det en dränkbar pump eller en pump som står torruppställd.

Priset på en avloppspump är självklart också avgörande för vilka material man väljer så som vanligt blir det en anpassning, eller kompromiss där pris och beräknad livslängd utgör vågskålarna. Det skiljer sig naturligtvis från olika pumptillverkare och olika pumptyper men följande kombination av material är vanliga i en typisk avloppspump:

  • Tätningar, gummitätningar oftast nitril (NBR) och mekaniska tätningar i kiselkarbid (SiC) och kol/keramik.
  • Slitringar, rostfritt stål
  • Pumphjul, gjutjärn
  • Pumphus, gjutjärn
  • Pumpaxel, rostfritt

Rekommenderade leverantörer