pumpar

Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar är oftast en form av centrifugalpump som har en hermetiskt tätad motor kopplad till pumpen och kan därför sänkas ner i pumpmediat.

Dränkbara pumpar för varierande applikationer används på byggarbetsplatser i gruvor och industrier samt inte minst för färskvatten och vattenrening. Vanligen används en dränkbar pump för länsning, dränering, avlopp eller spillvatten för media som renvatten, avloppsvatten, slam, slurry mm.

Olika typer av dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar finns i lite olika varianter. Den vanligaste är Länspumpar, dessa är dränkbara pumpaggregat som är direktkopplade med en elmotor som tillsammans utgör en komplett enhet med eller utan automatik. Automatiken som levereras med pumpen är till för att skydda eller reglera den, skyddet kan vara ett motorskydd som pumpen förse med för att stänga av om motorn blir överhettad eller pumpen blockerad eller om pumpen körs torr. För reglering kan pumpen förses med en nivågivare som startar och stänger av pumpen när vätskenivån stiger eller sjunker. Länspumpar har ofta pumphjul av hårdgods, gummerade slitdelar runtom pumphjulet och axeltätning av hårdmetall. Elmotorn är helt kapslad och i större pumpar är motorn kyld av den pumpade vätskan genom en dubbelmantling.

Det finns också länspumpar som är nedsänkta, endast pumpen, där motorn står torrt samt en specialvariant av länspumpar som är självsugande. För Självsugande Centrifugalpumpar>>> gäller att både motor och pump står torruppställda. Pumphuset är då utrustat med en kammare som fylls med vätska och genom en enkel ventil tillser att pumpen suger vätska även om den står med sughöjd.

Det finns även icke eldrivna länspumpar, på t ex en byggplats eller en gruva där man tvingas använda andra drivkällor som förbränningsmotorer eller vanligare, tryckluft från t ex en transportabel dieseldriven kompressor, då kan tryckluftsdrivna membranpumpar>>> vara ett alternativ.

De dränkbara pumparna finns i olika modeller, där material och pumphjul är de faktorer som bestämmer vad de är lämpliga för. Vanliga material i dränkbara pumpar är rostfritt stål, plast, gjutjärn mm.

Små dränkbara pumpar

De pumphjul som vanligen förekommer i mindre pumpar är öppna kanalhjul som ofta marknadsförs som självrensande, pumphjul med malfunktion (kvarnhjul) eller med kniv förkommer också samt pumpar med frihjul eller virvelhjul.

Stora dränkbara pumpar

För större (upp till 5m3/s) dränkbara pumpar för exempelvis dagvatten magasin, avloppsreningsverk mm förkommer i olika varianter med pumphjul av kanalhjulstyp eller propellertyp.

Rekommenderade leverantörer