pumpar

Pumptech Sweden AB

Pumptech servar, felsöker, reparerar, installerar och säljer de flesta former av pumpar och kringutrustning så som t.ex. elmotorer, styr- och övervakningsutrustning, ventiler, anslutningsledningar m.m.Tillsyn och skötsel av mindre avloppsreningsverk.Vi arbetar med flertalet fabrikat vilket innebär att vi kan ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen/utrustningen. Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.

Adresser

Lustbergsvägen 6

781 71 Borlänge

Epost: info@pumptech.se

Telefon: 0703 188628

Fax:

http://www.pumptech.se

Produktkategorier