pumpar

Pumpautomat

Används av fastigheter med eget vatten. Ofta s.k. Jetpumpar som utrustats med en tank (hydrofor eller hydropress)* och-/eller elektronisk styrenhet/ tryckvakt för att transportera vatten från brunnar till bostäder. Användningsområde:
Privata hushåll
Sommarstugor
Lantbruk
Växthus 

Applikationer: Vattenförsörjning, bevattning, eget vatten, tryckstegring*Hydrofor
Är det gamla systemet där man pumpar in vatten i ett stort lufttätt kärl. Hydroforen
fylls till 2/3 med vatten som komprimerar luften och trycker ut vattnet i ledningarna. En tryckströmbrytare vid hydroforen startar och stannar pumpen.
Hydropress
Hydropressen består av ett stålkärl med en gummiblåsa inuti. Vattnet pumpas in i gummiblåsan som skapar ett övertryck mot stålkärlet. Hydropressen är den moderna lösningen som bara tar 1/3 så stor plats som en hydrofor för samma kapacitet.