pumpar

Vattenautomater

Vattenautomater används för dricksvattenförsörjning till, hushåll, sommarstugor och mindre lantgårdar.Vatten tas normalt från en brunn med en sughöjd för pumpen på 3-7 m. Pumparnas volymflöde och tryckhöjd är avpassad för 1 till 3 tappställen kopplade till vattenautomaten med förhållandevis korta rörledningar eller slangar. En vattenautomat är uppbyggd av en självsugande pump – turbo- eller vätskeringstyp – en elmotor, en hydrofor eller vanligen en membranförsedd tryckcell och automatik. Automatiken ombesörjer start av pumpen, när trycket sjunker p g a vattentappning, och stopp, när tryckcellen har fyllts med motsvarande tryckökning.På marknaden finns många olika fabrikat och utföranden. Vid anskaffning bör ljudnivå beaktas liksom även att vattenautomatiken uppfyller gällande elektriska bestämmelser.