pumpar

Jetpumpar

Jetpumpar används ofta för att transportera vatten från brunnar till bostäder eller för bevattning. Jetpumpar kan användas både för grunda och djupa brunnar. Jetpumpar utrustas ofta med tank/hydrofor och-/eller elektronisk styrenhet och blir då en sk. Pumpautomat. Jetpumpar är ofta självsugande centrifugalpumpar. Användningsområde:Privata hushåll
Sommarstugor
Lantbruk
Växthus  Applikationer: Vattenförsörjning, bevattning, eget vatten, tryckstegring

Rekommenderade leverantörer