pumpar

Jetpumpar

Så här fungerar Jetpumpar

Jetpumpar är ett samlingsnamn på pumpar som förkommer relativt ofta i hushåll som har egen brunn. Det är egentligen en vanlig centrifugalpump, men den har en speciell egenskap, den kan evakuera sin egen sugledning och är därför s.k. Självsugande centrifugalpump.

Jetpump för egen brunn

Jetpump, fabrikat EMS

Det som krävs för att centrifugalpumpar ska vara självsugande är att de kan skapa undertryck och suga luft, därav namnet jet.

Funktionen bygger på att en av pumpens kammare (den har två) är fylld med vätska före start. I den kammaren finns ett pumphjul som sätter fart på vätskan och skapar ett undertryck i kammare ett och därför även i den anslutande sugledningen. Luften sugs därför ut ur sugledningen och undertrycket drar därefter med sig vätskan (vattnet) upp ur brunnen. När vätskan i den andra kammaren nått en viss nivå, börjar den rinna över och fylla den kammare där pumphjul två sitter. Pumphjul två trycker därefter ut vätska i tryckledningen som en vanlig centrifugalpump.

Jetpump, fabrikat EMS

Ibland, t.ex. om vattnet ska användas i hushållet, pumpar Jetpumpen vattnet in i ett tryckkärl, s.k. hydrofor och då kallas denna kombination ofta för pumpautomat.

Jetpumpar används för att transportera vatten från brunnar till bostäder eller för bevattning. De kan användas både för grunda och djupa brunnar.

Användningsområde, alla

  • Privata hushåll
  • Sommarstugor
  • Lantbruk
  • Växthus

med egen brunn.

Rekommenderade leverantörer