pumpar

Lyma Kemiteknik AB

Lyma specialister inom korrosiva tillämpningar

Lyma Kemiteknik är ett specialistföretag inom området flödesteknik med ett omfattande sortiment av pumpar, ventiler och rörsystem för slitande, korrosiva och svårhanterliga tillämpningar.

Lyma Kemiteknik produkter

För Lyma Kemiteknik är produkter kvalitetsmålsättning ligger att vi alltid ska leverera den produkt som är rätt för dig, där och när du behöver den. Vi väljer våra agenturer med kritiska ögon och utifrån bestämda kriterier – innovativa konstruktionslösningar, senaste tekniken, gott rykte, tillförlitliga produkter, driftsäkerhet är några av de krav vi ställer. Därför företräder vi också de tillverkare som är ledande inom sina respektive områden.

Lyma kompetens

Vår kompetens säkerställs av personal med lång erfarenhet, gediget tekniskt kunnande och stor kunskap om våra kunders krav. Vår långa erfarenhet av att hantera korrosiva flöden gör att vi idag ses som problemlösaren. Vi är dessutom medlemmar i Korrosionsinstitutet (Kimab), där vi deltar aktivt i arbetet – ett engagemang som ger oss en tätposition när det gäller materialkunskap inom korrosiv flödesteknik.

Våra kunder finns främst inom den skandinaviska processindustrin. Sedan starten 1979 har Lyma Kemiteknik vuxit till att bli en av de ledande leverantörerna av flödesteknik till processindustrins tuffaste applikationer.

Adresser

Box 130

Virvelvägen 1

232 22 Arlöv

Epost: info@lyma.se

Telefon: 040-43 88 00

Fax: 040-43 74 00

www.lyma.se/

Produktkategorier