ventiler

Kulventilmed spak

Kulventilen är normalt en handmanövrerad avstängningsventil, konstruerad för fritt genomlopp när ventilen är fullt öppen. I stängt läge är ventilen helt tätande.

Rekommenderade leverantörer