matinstrument

Svävkroppsmätare

Svävkroppsmätare är en enklare typ av flödesmätare som består av en kropp som lyfts upp av flödet i ett koniskt rör. Svävkroppsmätarens fördelar är den tillförlitligt och till ett relativt billigt pris mäter flödet.

Flödet strömmar vertikalt nerifrån och upp genom svävkroppsmätaren och lyfter svävkroppen. På mätarhuset finns en graderad skala som visar det momentana flödet, detta avläses genom att läsa av var svävkroppen befinner sig i mätaren. Den graderade skalan är för vanliga traditionella svävkroppsmätare kalibrerade för vatten vid 20ºC. Skalan måste alltså anpassa efter media. För olika media, såsom luft, HCI och NaOH m.m. samt vid olika enheter som m3/h, l/sek, l/min eller USG/min, finns ofta specialskalor. Dessa skalor kan enkelt monteras på mätröret i efterhand.

Svävkroppsmätare

Svävkroppsmätare Lyma/Stubbe

Svävkroppsmätare har utvecklats med elektronik och kan numera kopplas in för avläsning av flödet i en processanläggnings övervakningscentral. Vissa modeller kan förses med larm eller en ventil för justering av flödet.

Denna typ av mätare mäter rena vätskor och gaser.

 

Bilden visar en traditionell svävkroppsmätare men det finns ett stort antal varianter för olika tryck, flöden och vätskor/gaser. Generellt har svävkroppsmätare för vätskor karaktären av lägre flöden och tryck och för gaser, högre tryck och högre flöden.

Materialval är en separat process där man förutom tryck och flöde måste ta hänsyn till korrosiva egenskaper i media för att material som tätningar etc. skall klara kemisk resistans.

 

Rekommenderade leverantörer