Pumpar driftskostnad

Beräkning av pumpar driftskostnad är inte svårt, det finns tre faktorer vi måste känna till, driveffekt, driftstid och energikostnad. Utförlig förklaring till pumpars driftskostnad finns under beräkningsmallen.

Driftstid, är helt enkelt hur ofta pumpen är igång och hur länge per tidsenhet. Exempel: Vill vi veta pumpar driftskostnad per år uppger vi den i driftstimmar/år.

Driveffekt, hur mycket energi pumpen förbrukar utgörs av följande tre komponenter, uppfordringshöjd, flöde och verkningsgrad. Uppfordringshöjden (mvp) eller trycket (bar, Pa) är samma sak och ett mått på det mottryck som pumpen behöver övervinna, detta kan mätas eller beräknas. Pumpens flöde vid den aktuella uppfordringshöjden, flöde uttrycks oftast i enheterna kubikmeter per sekund (m³/s) per timme (m³/h) eller i liter per minut (l/min). Verkningsgraden är ett mått på hur effektivt pumpen utför sitt arbete vilket också är av stor betydelse, pumpens (och drivmotorns) verkningsgrad måste därför också tas med i beräkningen. Är du osäker på pumpens driveffekt finns det ett verktyg i följande länk som hjälper dig att beräkna den, länk för pumpens driveffekt – räknas ut här >>>

Energipriset varierar beroende på vårt avtal med elleverantören, så för att ta reda på pumpens driftskostnad (för oss) måste vi veta hur mycket vi betalar per kilowattimme (kr/kWh).

Lägg in respektive värden i modellen och beräkna driftskostnad för Er pump (använd punkt . och inte kommatecken , som decimaltecken. Skriv 0.5 för 50 öre)

Förklaring Pumpars driftskostnad

  1. Pumpens driveffekt är den effekt vi måste ta från elnätet d.v.s det vi betalar för hos vår elleverantör. Den beror på den effekt som pumpen måste påföra systemet (hydraulisk effekt) pumpen måste lyfta vätskan för att övervinna lyfthöjden och friktionsmotståndet i rörledningen. Dessutom har pumpen och motorn förluster (pumpens verkningsgrad och elmotorns verkningsgrad) som vi måste betala för. Är ni osäkra på hur stor effekt pumpen drar från elnätet kan ni räkna ut det här >>>
  2. Driftstiden Hur många timmar per år kommer pumpen att arbeta. Normalt räknar man kontinuerlig drift till ca. 8000h/år (då är semesterstopp och stopp för underhåll inräknade). Har man kortare driftstid måste denna uppskattas för att kunna beräkna pumpens årliga driftskostnad.
  3. Energipriset är förhandlingsbart och individuellt samt lite olika beroende på vart vi bor men som regel betalar vi konsumenter ca. 1 kr/kWh. Kommuner betalar ungefär lika mycket men får dra av för momsen, industrier har lite olika tariffer bl.a. beroende på vad de producerar men det ligger normalt mellan 50-70 öre/kWh.

Se även

Beräkning av Pumpens Life Cycle Cost>>>

Beräkning av Pumpens driveffekt>>>

Lär dig mer om pumpsystem

Vill ni veta mer om hur man bedömer pumpars kostnader sett över hela livslängden är ni välkomna att kontakta Pumpportalen på info@pumpportalen.se