Omvandla Kv/Cv

För att beskriva en ventils karaktäristik använder vi i Europa flödeskoefficienten Kv. I USA använder man samma system för att beskriva ventiler men eftersom de använder GPM (Gallons per Minute) för flöde och PSI (Pounds per Square Inch) för tryck är deras flödeskoefficient Cv inte riktigt samma sak men de kan enkelt omvandlas för att få jämförbara värden.

Behöver du omvandla från Kv till Cv eller tvärtom använder du nedanstående verktyg: