Beräkna pumpens driveffekt

Pumpars driveffekt är inte svårt att beräkna, men ibland kan det vara svårt att hålla isär begreppen. För att beräkna pumpars driveffekt i en driftspunkt måste vissa data som flöde, tryck, densitet och verkningsgrad vara kända, genom att fylla i uppgifterna för de i beräkningsverktyget nedan beräknas de snabbt och utan krångel.

  • Flöde, anges i kubikmeter/timma (m³/h), liter/min (l/min) eller liter/sekund (l/s)
  • Uppfordringshöjd, anges i bar eller meter vätskepelare (mvp) och
  • Densitet, anges i kg/m³ vid den temperatur som er vätska skall pumpas
  • Verkningsgrad i procent för pumpen och motorn måste fyllas i för att få rätt axel och driveffekt.

Förklaring till pumpars driveffekt

Hydraulisk effekt

Den hydrauliska effekten är den effekt som pumpen påför systemet. Vid ett specifikt flöde kommer systemet att ge ett visst mottryck, detta kan avgöras på förhand vid nya system genom beräkning av systemet i en driftspunkt eller genom att ta fram en systemkurva för pumpsystemet. En lämplig pump väljs (eller anpassas) så att driftspunkten (där systemkurvan skär pumpkurvan) hamnar så nära pumpens bästa verkningsgrad som möjligt.

Pumpens axeleffekt

Pumpar har precis som andra maskinkomponenter förluster, för pumpar kan förlusterna kategoriseras i hydrauliska förluster som läckage och friktion mellan vätskan och pumphjul och pumphus. Samt mekaniska förluster i t.ex. lager och tätningar. Förlusterna sammanräknat kan uttryckas som pumpens verkningsgrad η (neta) i procent. P.g.a. förlusterna i pumpen måste vi tillföra en större effekt till pumpaxeln än den effekt vi påför systemet för att kompensera förlusten över pumpen. Detta är den effekt vi kallar pumpens axeleffekt.

Pumpens driveffekt

Motorn som driver pumpen har också förluster, alltså en verkningsgrad, och för att kunna beräkna pumpens driveffekt måste vi känna till denna verkningsgrad. Det vi kallar pumpens driveffekt är alltså den energiförbrukning som vi betalar för att pumpens skall leverera önska tryck och flöde i just vårt pumpsystem.

Beräkning av systemkurva eller driftspunkt

Behöver man beräkna ett systems mottryck vid ett flöde eller plocka fram en systemkurva finns det avancerade hjälpmedel. PIPE-FLO Professional är en mjukvara som används flitigt av industrier som vill kunna simulera sina system vid olika driftsfall för att kunna balansera systemet för lägsta driftskostnad.

Lär dig mer om pumpsystem

Vill man lära sig mer om pumpar och pumpsystem erbjuder PumpPortalen utbildningar som lär ut grunder om pumpar såväl som hur man räknar på pumpsystem för hand eller använder verktyg som dataprogram eller simuleringsmodeller.

Vill ni veta mer är ni välkomna att kontakta Pumpportalen på info@pumpportalen.se