Flödeskoefficient eller Kv värde

Inom ventilindustrin, och då främst i samband med reglerventiler, använder man Kv värde för att uttrycka kapaciteten och karaktäristiken för ventiler.

I Europa använder vi beteckningen Kv och i USA använder man beteckningen Cv. Dessa skall inte förväxlas som samma enhet men kan omvandlas sinsemellan (se nedan).

Flödeskoefficienten kan också användas för att karaktärisera andra komponenter som värmeväxlare, dysor, sprinklers eller delar av hela pumpsystem som ett uttryck för deras prestanda med hänsyn till flöde.

Beräkna Kv värdet genom att ange, flödet genom komponenten, dess inlopps- och utloppstryck samt densiteten på vätskan.