Pumpmotorns Vridmoment

En pump kräver ett vridmoment på pumpaxeln för att orka ge önskat flöde och tryck. Pumpmotorn omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi i form av vridmoment, man kan alltså omvandla motorns effekt (kW) till ett vridmoment (Nm). Utgår man från motorns effekt kan man använda omvandlaren nedan för att räkna vridmomentet på motoraxeln: