pumpar

ACOEM AB

ACOEM AB (tidigare ELOS Fixturlaser AB) har sedan starten 1984 hjälpt företag världen över att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Den position som vi har i dag har vi nått genom att våga tänka utanför normen och välja egna, något okonventionella vägar.

ACOEM AB utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mätinstrument under varumärket Fixturlaser.

ACOEM sätter kunden främst

Användbarhet och användarvänlighet betyder allt. Inte bara för oss, utan även för våra kunder. Det unika med ACOEM ´s uppriktningssystem är att de har ett användargränssnitt med färgkodade symboler, vilket medför att de är enkla att använda.

Axeluppriktning med Fixturlaser ACOEM sätter alltid kunden främst. Tillsammans inventerar vi behovet av uppriktning och positionering. Baserat på resultatet, presenterar vi ett förslag som kan innehålla allt från produkter inom uppriktning till tjänster, som t ex uthyrning och utbildning på både produkt- och applikationsnivå.

Under årens lopp har vi på ACOEM lärt oss att aldrig tumma på kvaliteten och vi har ständigt försökt hitta nya, tidigare outforskade möjligheter att kombinera avancerad teknik med design och funktion. På så sätt har vi blivit den ledande innovatören inom vår sektor.

Det svenska marknadsteamet på ACOEM genomför också kundaktiviteter, såsom tekniska användarseminarier, användarträffar och mässor, dit du som Fixturlaser-kund bjuds in.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra Fixturlaser-produkter för axeluppriktning och geometriska mätningar!

Adresser

Östergårdsgatan 9

Box 7

431 21 Mölndal

Epost: info@fixturlaser.se

Telefon: 031 7062800

Fax: 031 706 28 50

www.fixturlaser.se/

Agenturer/Varumärken

Produktkategorier