ovrig-utrustning

Parallellitetsmätning

ParallellitetsmätningarParallellitetsmätningar görs för att kontrollera och justera inbördes parallellitet mellan valsar i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. samt exempelvis traversbanor, räls och pressbord. Det finns olika tekniker och instrument för att göra detta, några av de vanligare är, avvägningsinstrument, optiska eller digitala eller laserbaserade instrument med vinkelprisma.   

Rekommenderade leverantörer