ovrig-utrustning

Lagergångsmätning

LagergångsmätningTypiska applikationer är mätningar av dieselmotorer, kompressorer, lagerhalvor exempelvis för gas- eller ångturbiner och kompressorer med delade lagerhus samt propelleraxeluppriktning på stora fartyg. Traditionellt har man använt pianotråd (ståltråd eller fin stålvajer) och micrometer men nuförtiden används optiska mätsystem eller laser baserad teknik av proffesionella mätingenjörer och servicebolag. 

Rekommenderade leverantörer