ovrig-utrustning

Planhetsmätning

PlanhetsmätningVi planhetsmätning gäller samma princip som för rakhetsmätning,  men en utbredningsriktning (dimension) har tillkommit.Planhetsmätning kan göras med utgångspunkt ifån två olika referenser:
1) Tre valda referenspunkterMetoden bygger på att man skapar ett referensplan som ”vilar” på tre valda punkter. Om man mäter med ett lasersystem,  sveper man strålen över mätobjektet och mäter på de platser som man vill kontrollera/justera. Mätvärdet på de tre ref.punkterna sätts till noll och de övriga mätpunkterna visar sedan direkt avvikelsen från laserplanet.
2) Horisontalplanet som referensMetoden bygger på att man skapar ett referensplan som är parallellt med horisontalplanet. Detta görs genom att man justerar in mätstationen/instrumentet med hjälp av noggranna libeller så att instrumentet står i våg. Mätvärdet på första mätpunkten sätts till noll. Mätvärdena på de övriga mätpunkterna visar direkt avvikelse från horisontalplanet

Rekommenderade leverantörer