ovrig-utrustning

Fixturlaser

UppriktningssystemFixturlaser har ett brett sortiment av uppriktning och positionering. Vi har alltifrån bassystem för uppriktning av roterande maskiner och remdrifter till tredimensionella mätsystsem för kontrollmätning vid tillverkningsprocesser, såsom t ex skeppsbyggnad och andra avancerade konstruktioner, där hög mätnoggrannhet krävs.

Fabrikatets representant i Sverige