ovrig-utrustning

Acoem

I dagens komplexa och alltmer snabbrörliga värld är det viktigt att hålla riskerna under kontroll. ACOEM Fixturlaser hjälper kunder inom industri-, miljö- och försvarsektorerna att fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder:

  • att säkerställa produktivitet och tillförlitlighet av industriella maskiner
  • att förhindra buller- och vibrationsföroreningar
  • att skydda personal, anläggningar och fordon vid militära insatser
  • att bidra till utvecklingen av effektiva, robusta och ljudlösa produkter

Runt om i världen står ACOEM:s 400 anställda i framkanten för innovation inom övervakning, underhåll och tekniklösningar via 01dB, ONEPROD, FIXTURLASER och METRAVIB.

Fixturlaser är ett globalt företag med en ledande position inom utvecklingen av innovativ, användarvänlig utrustning för axeluppriktning. Vi utmanar alltid oss själva för att hitta nya vägar och innovativa lösningar för att rikta upp världens industrier.

Fixturlaser är en global aktör och ledande när det gäller att utveckla innovativ och användarvänlig utrustning för axeluppriktning.

Genom att räta upp världens industrier och jobba bort det som är snett minimerar vi onödiga slitage och produktionsstopp.

Något som i slutändan gör våra kunder mer lönsamma och vår miljö mer hållbar.

Fabrikatets representant i Sverige