ovrig-utrustning

Rakhetsmätning

Det finns många sätt att mäta rakhet, val av metod beror oftast på önskad mätnoggrannhet, mätobjekt och mätmiljö, några vanliga metoder är:-Rakhetsmätning med linjal och indikatorklocka.
-Rakhetsmätning med linjal och bladmått.
-Rakhetsmätning med spänd lina och bladmått eller mikrometerskruv.
-Rakhetsmätning med vattenpass.
-Rakhetsmätning med optik och måltavla.
-Rakhetsmätning med laser och detektor.Vid noggranna och eller större mätningar finns det duktiga mätföretag att anlita.

Rekommenderade leverantörer