Pumpsystem

Kursen Pumpsystem har utvecklats med ambitionen att lära deltagarna grunderna kring hur allt i pumpsystemet hänger ihop och ge dem verktygen och förståelsen för hur de ska arbeta med konstruktion, felsökning, förbättring och optimering av pumpsystem. Det finns grundläggande gemensamma kunskaper som borde behärskas av alla som är involverade i drift av pumpsystem, från beställare, ägare, konstruktör och leverantör med fokus på processingenjören, driftpersonalen och underhållspersonalen.

Kursen Pumpsystem är en allmän utbildning som ger den oerfarne praktiska kunskaper och den erfarne en bra repetition och ökad förståelse för hur pumpsystem fungerar.

Vill du lära dig hur enskilda komponenter fungerar i ett pumpsystem och hur de påverkar funktionen av hela pumpsystemet är detta kursen för dig.

Syfte & Mål

Deltagarna ska lära sig grunderna för hur ett pumpsystem fungerar genom att förstå dess terminologi, komponenter och de fysiska begrepp och principer som styr funktionen och resulterar i hur enskilda element fungerar såväl individuellt som systemet i sin helhet. I kursen Pumpsystem lägger vi tyngdpunkten på att förstå sambandet mellan de komponenter som utgör hela pumpsystemet.

Utbildningen är utformad för att utveckla väsentliga kunskaper och kärnkompetenser hos deltagaren, som får verktyg att ta med sig till jobbet för att kunna tillämpa sina kunskaper direkt och målet är ge varje deltagare en tydlig förståelse för hur alla komponenter i ett pumpsystem samverkar.

Ämnen som behandlas i denna 2-dagars kurs omfattar:

 • grundläggande terminologi, enheter och fysiska lagar som gäller vätskeflöde
 • förstå funktion och inverkan från tankar och tryckkärl
 • centrifugalpumpars drift och pumpkurvans betydelse samt vad som påverkar driveffekt och kostnadsberäkningar för driften
 • beräkningar av tryck och tryckfall för rörledningar, ventiler och rörkopplingar
 • förståelse för reglerventilers drift, klassificering, dimensionering och val av reglerventil
 • principerna för mätning och kontroll av pumpsystem och processer i flödessystem
 • olika typer av processer och processutrustning som används i pumpsystem
 • olika typer av system, centrala begrepp för att förstå systemets funktion, och hur man kan felsöka problem i pumpsystem

 

Innehåll

  Inledning

 • Vad är ett pump- flödessystem?
 • Värdet av en tydlig bild av pumpsystemet
 • Förståelse för hela flödessystemet

Terminologi

 • Enheter och fysiska lagar
 • Vätskors egenskaper
 • Flöde, tryck, tryckhöjd och ledningsförlust
 • Fysikaliska lagar som styr vätskeflöde

Centrifugalpumpar

 • Pumpen och dess delar
 • Teorin hur en pump fungerar
 • Förstå pumpkurvan
 • Pumpar, effekt & kostnader
 • NPSH och Kavitation
 • Affinitets lagar
 • Pumpdrift, parallell och serie
 • Vätskors villkor
 • Pumpval
 • Korrekt drift av pumpar

Reglerventiler

 • Typer av reglerventiler
 • Funktion
 • Kurvor
 • Reglerventilsapplikationer
 • ASME och ANSI klass och kategori
 • Kavitation, strypning och Flashing
 • Dimensionering, välja rätt reglerventil
 • Ekvationer

Rörledningar

 • Terminologi
 • Tryckförlust beräkningar
 • Ledningsförluster i serie och parallellkopplade rörledningar
 • Faktorer som påverkar tryckförlust
 • Rördimensionering och urval

Ventiler, rörkopplingar och instrument

 • Syfte och funktion
 • Förluster som uppstår
 • Hydrauliska utföranden
 • Ventil applikationer
 • Kostnader för ventilförlust

Mät- och kontrollutrustning

 • Typisk utrustning för mätning kontroll
 • Den typiska processtyrslingan
 • PID-regulator och justering
 • Styrscheman

Tankar, tryckkärl och behållare

 • Olika typer och funktion
 • Nyckeltal vid hydraulisk mätning
 • Mäta och styra tanknivån
 • Tryck och temperatur
 • Vanliga och ovanliga tankapplikationer

Rörsystem

 • Olika typer av tryck- och flödessystem
 • Nyckelbegrepp för att förstå systemen
 • Beräkna flödet mellan två tryckkällor
 • Rörledningar i serie
 • Rörledningar parallellt
 • Förgrenade rörsystem
 • Häverteffekter
 • Statiska och dynamiska tryck
 • Visualisera energitillskott och förluster
 • Felsökning

Processer & pumpsystem

 • Typer av processer
 • Processutrustning
 • Hydraulisk prestanda

Vilka riktar sig utbildning till

Pumpsystem är en omfattande kurs med fokus på hela systemet och samverkan mellan alla dess komponenter. Kursen är utformad för personal med ingenjörs relaterade tjänster inom process, underhåll, konstruktion och konsulttjänster som behöver få en tydlig bild och förstå hur hela pumpsystemet fungerar.

Deltagarna kan ha en mängd olika arbetsområden och kunskapsnivåer varav några är uppräknade nedan, poängteras skall dock att dessa är exempel på funktioner men inte begränsar någon från att deltaga:

 • Processtekniker / ingenjörer
 • Driftstekniker / ingenjörer
 • Personal som behöver välja, specificera, beställa, installera, felsöka och underhålla pumpsystem
 • Projektingenjörer
 • Underhållstekniker / ingenjörer
 • Fastighetsskötare
 • Konstruktörer
 • Branschrelaterad personal som t.ex. säljare av pumpar, ventiler, instrument mm

Utbildningsmaterial

Vi använder teorierna som beskrivs i Pumphandboken och CRANE Technical Paper nr 410 (TP410) som guide och som hjälper deltagarna att förstå teorierna om hur vätskeflöden  genom ventiler, rör och andra komponenter påverkar dimensionering och kravställningar på pumpar och annan utrustning för rörsystemet.

Kursbok / arbetsbok

För att maximera värdet av ditt lärande under och efter utbildningen har kursen utformats med många användbara teoretiska modeller, verktyg och riktlinjer med information och övningar som tas upp under kursens gång. Kursen är utmärkt för att repetera begrepp och kunskap som kan tillämpas i arbetet.

Anmälan

Kursen hålls under två dagar från 08:30 till 16:30 med kortare pauser och lunch. Teori varvas med praktiska övningar för att lära sig de grundläggande beräkningsmetoderna!

Priset är 13.850kr (exkl. moms) / deltagare och inkluderar

 • Kurslitteratur
 • Lunch två dagar, kaffe och fika

Nästa kurs:

13-14 mars, fullbokad

28-29 maj, fullbokad

Datum för nästa kurs publiceras inom kort, kontakta oss för preliminär bokning!

Läs kommentarer från tidigare kursdeltagare här >>>

För mer information & bokning kontakta oss >>>

Anpassade kurser efter ert behov och kunskapsnivå

Med etablerade utbildningsinstitut eller egen regi

Kurser kan hållas på plats eller på distans digitalt

9/10 deltagare rekommenderar utbildningarna

Boka kurs

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

(Vilken kurs är ni intresserade av?)

Kontaktinformation

DD streck MM streck ÅÅÅÅ