Kurser inom Pumpteknik

Våra kurser inom området för pumpsystem, sträcker sig från utbildningar med praktisk inriktning till rent teoretiska kurser. Praktisk Pumpteknik tillhör kategorin praktiska kurser där vi lär oss pumparnas grunder genom enkelt hållna förklaringar och begränsad teori.

Öppna eller kundanpassade pumpkurser

Vi anpassar pumpkurser för organisationer med flera medarbetare som vill lära sig mer om pumpar och utveckla känslan för pumpar och pumpsystem.

Öppna pumpkurser

Vi erbjuder också öppna kurser tillsammans med våra partners bl.a. SIFU. Läs mer >>>

Kundanpassade pumpkurser

Kursen Pumpteknik genomförs under en eller två dagar, innehållet anpassats helt utifrån behoven hos er. Vi anpassar helt enkelt programmet till deltagarnas förkunskaper och ambitionsnivå. Vid diskussion kring innehållet utgår vi gemensamt ifrån en kombination av huvudinriktningarna:

  • Pumpar, teori
  • Pumpar, praktik
  • Pumpsystem, grunder

Samtliga inriktningar utgår ifrån ett praktisk synsätt. Deltagaren i Pumpteknik ska helt enkelt oavsett praktiska eller teoretiska förkunskaper, lära sig förstå pumpar och pumpsystem på ett lättillgängligt sätt.

Vi kombinerar enkel grundteori med resonemang och praktiska övningar. Man lär sig förstå olika pumpars funktion, hur de är uppbyggda, vilka faktorer som påverkar pumpen och vad som krävs för att uppnå önskade driftsförhållanden.

Utbildningen ger kort och gott drift- och underhållspersonal en god inblick i hur en pump ska fungera.

meka_med_pump

Deltagare i kursen Pumpteknik

 

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Jag vill ha mer information om Pumpportalens utbildningar >>>

Anpassade kurser efter ert behov och kunskapsnivå

Med etablerade utbildningsinstitut eller egen regi

Kurser kan hållas på plats eller på distans digitalt

9/10 deltagare rekommenderar utbildningarna

Boka kurs

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

(Vilken kurs är ni intresserade av?)

Kontaktinformation

DD streck MM streck ÅÅÅÅ