Pumpkursreferenser

Nedan följer oredigerade kommentarer i utdrag från kursutvärderingen från deltagare i kursen Pumpsystem. .

  1) Fråga: Kan du identifiera en eller flera nyckelavsnitt som gett dig ny kunskap och insikt

”Fått bättre kunskap och förståelse för vilka faktorer som påverkar och hur de påverkar hela systemet.”

”Mycket bättre förståelse för tryckförluster, flödeskoefficient, pumpar och ventiler samt övergripande för hur hela systemet fungerar”

”Jag har bl.a. lärt mig Bernoulli, Kirchhoff, Pascal, Darcy och mycket mer. Har en helt annan förståelse för hur ett pumpsystem fungerar nu.”

 

2) Fråga: Vad tycker du om kurslitteraturen?

”Bra att det är gjort som en bok så att man behåller det med anteckningar och allt.”

”Utmärkt upplägg med arbetsbok och uppslagslitteratur för stöd och beräkningar, det vart perfekt.”

”Det är så här det ska vara”

 

3) Fråga: Hur bedömer du kursledaren

”Härlig energi i undervisningen”

”Bra jobbat – imponerad!”

”Mycket kompetent och engagerad”

4) Fråga: Vilka förbättringar skulle du vilja se?

”Ännu mer felsökning av pumpsystem eller systemutredning”

”Bra med fokus på de praktiska övningarna men jag skulle gärna sett att vi räknat igenom uppgifterna tillsammans en gång först.”

”Kursen borde vara 2,5 dag istället för bara två, det gick lite för snabbt för mig på slutet”

 

5) Fråga: Har du några ytterligare kommentarer?

”Väldigt bra kurs, 11 deltagare var perfekt antal för interaktion och kunskaps överföring.”

”Jag ska rekommendera mina kollegor att gå kursen.”

 

Information från kursleverantören

Pumpsystem är en omfattande kurs med fokus på hela systemet och samverkan mellan alla dess komponenter. Kursen är utformad för nyutexaminerade akademiker, ingenjörer, branschfolk, konstruktörer och operatörer som behöver få en tydlig bild och förstå hur hela pumpsystemet fungerar.

 

Anmälan

Kursen hålls under två dagar från 08:00 till 17:00 med kortare pauser och en timme för lunch.

Information & bokning Pumpsystem >>>