PumpOptimering

Pumpoptimering syftar till att långsiktigt förbättra lönsamheten genom att höja driftsäkerheten, sänka driftskostnader och minska underhållskostnader på pumpanläggningar.

Kursen i PumpOptimering är på en dag och syftar till att lära deltagarna att öka identifiera och minska drifts-, kapital- och underhållskostnader i pumpsystem.

optimeringkurs_ani600

Alla pumpar har följande gemensamma egenskaper:

 • De ska anpassas till systemet och arbeta på eller i närheten av sin bästa driftspunkt avseende uppfordringshöjd och flöde.
 • En pump som ger ett högre flöde än vad som är lämpligt kommer att dra onödigt hög effekt samt riskerar att vibrera och generera höga laster på lager och tätningar vilket kan orsaka potentiella haverier.
 • Om pumpen tvingas att leverera ett lägre flöde än vad den är konstruerad för, ger pumpen onödigt högt tryck, skapar strömvirvlar i pumphuset och pumphjulet samt runt slitringarna. Radialkrafterna ökar vilket leder till en nedböjning av pumpaxeln, lagerlasterna ökar vilket kan ge lager och tätningsproblem.

För de som arbetar med pumpar och har en eller flera pumpar där problem  är frekvent förekommande kan det vara bra att känna till att dessa problem ofta kan avhjälpas genom att optimera pumpen.

Vem har nytta av kursen?

Alla som arbetar med pumpar bör känna till hur viktigt det är med effektiva pumpar och vilka konsekvenser det får på produktion, underhåll, kvalitet och ekonomi.

Skall man driva ett projekt inom pumpoptimering är det viktigt att alla inblandade förstår, alla behöver inte kärnkompetens inom området, men alla måste sträva åt samma håll.

Klicka här för att testa dina kunskaper >>>

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som syftar till att ge deltagarna nya värdefulla kunskaper  och insikter som skall göra skillnad för att förbättra livslängden, minska underhållsstoppen och förbättra verkningsgraden för pumpar så att företag långsiktigt kan öka produktionen, sänka sin energiförbrukning och minska sina drifts- och underhållskostnader.

 1. Vad ska vi förvänta oss av våra pumpar (LCC)
 2. Fördelarna med effektiva pumpsystem
 3. Grundläggande samband och förutsättningar
 4. Förbättringsmöjligheter för pumpar*
 5. Kartläggning
 6. Handlingsplan

Deltagarna kommer utveckla förmågan att identifiera möjligheter att förbättra pumpsystem genom att avgöra var insatserna skall göras, utveckla en handlingsplan som bygger på ekonomiska nyckeltal som ger en snabb avkastning på investerat kapital.

Kursen följer riktlinjerna för nya ISO standarden ISO 14414.

Anmälan och bokning

För att genomföra optimeringsarbete krävs det samverkan mellan olika avdelningar och samtliga inblandade i projektet bör ha kännedom och viss kunskap kring pumpoptimering. Vi håller vi kursen på plats hos er eller på annan avtalad plats. Bokning sker enligt överenskommelse.

Kontakta oss för intresseanmälan och bokning kontakta oss >>>

Kurslitteratur

 • Åhörarkopior
 • Övningar kopplade till kursen

Anpassade kurser efter ert behov och kunskapsnivå

Med etablerade utbildningsinstitut eller egen regi

Kurser kan hållas på plats eller på distans digitalt

9/10 deltagare rekommenderar utbildningarna

Boka kurs

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

(Vilken kurs är ni intresserade av?)

Kontaktinformation

DD streck MM streck ÅÅÅÅ