Välj rätt pump till ditt projekt!

Detta är en utbildning som är speciellt framtagen för att ge dig som konsult all väsentlig kunskap som behövs för att det ska göras ett så korrekt val av pump som möjligt. Målsättningen är att du
efter utbildningen kommer ha kunskap kring relevant driftsdata, olika förekommande pumputföranden och installationstips. Detta kommer i sin tur att förenkla, förbättra och effektivisera anbudsförfarandet för pumpar till VA applikationer

Kursprogrammet innehåller kortfattat:

Vanligt förekommande applikationer, pumptyper, dimensionering och installationsrekommendationer för pumpar till VA system.

Exempel på programpunkter:

  • Applikationer
  • Grundläggande pumpfysik
  • Pumptyper
  • Pumpkurvan
  • Systemegenskaper
  • Reglering och styrning
  • Installation och Specifikation

Målgrupp

Kursen riktar sig till konsulter inom VA sektorn

Genomförande:

Endagskurs på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Pris: 9 500 SEK, exkl moms
(fika och lunch ingår samt kursmaterial)

Tid: Heldag kl. 08.30-16.00

Datum & plats:
4 april – Stockholm, Teknikföretagen, Storgatan 5
16 april – Göteborg, nära centralstationen
18 april – Malmö, nära centralstationen

Ett samarbetsprojekt mellan pumpföretagens branschorganisation Swepump och Pumpportalen.
Kursen är varumärkesneutral och har branschen som helhet i fokus.

För mer information kontakta:

kansliet@swepump.org

info@pumpportalen.se

 

Anpassade kurser efter ert behov och kunskapsnivå

Med etablerade utbildningsinstitut eller egen regi

Kurser kan hållas på plats eller på distans digitalt

9/10 deltagare rekommenderar utbildningarna