Det finns mycket att lära för den som är intresserad av att optimera pumpar. En avgörande detalj är att förstå hur pumpen fungerar och hur man läser en pumpkurva. Det är också viktigt att man har klart för sig hur systemet fungerar och ställer för krav på pumpen.

Kan du hitta fem fel?

Nedanstående bild visar en pumpkurva och en systemkurva. Att kunna utläsa information om dessa kurvor är ett av de moment som är avgörande för att kunna genomföra en optimering av en pump.

Pumpkurva

Om du kan rekommendera två till tre förbättringsalternativ som leder till minskade kostnader för att driva och underhålla pumpsystemet har du antagligen erfarenhet från  pumpoptimering och kanske i första hand behöver mer kunskap om processer och kartläggning av pumpsystem.

I kursen om Pumpoptimering lär vi oss utvärdera befintliga pumpar och pumpsystem samt går igenom vilka alternativa åtgärder som kan förbättra prestanda och reducera risken för driftsproblem och minska drifts- och underhållskostnader. Vi lär oss också vad vi skall tänka på när vi skall investera i nya pumpanläggningar och vilka konsekvenser ett mindre lyckat beslutunderlag kan få avseende pumpars driftsäkerhet, driftskostnader under dess beräknade livslängd.

Tillbaka till sidan om kurs för Pumpoptimering >>>