pumpar

Samson Mät och Reglerteknik AB

SAMSON i Sverige är ett helägt dotterbolag till Samson AG, en av världens ledande producenter av reglerventiler. SAMSON-gruppen erbjuder ett komplett sortiment tekniskt högkvalitativa ventiler tillverkade i Europa. Koncernen har ca 3100 anställda i ca 70 länder. SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB har sitt huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Malmö och Stockholm.
PRODUKTUTBUD
SAMSON har ett mycket stort produktutbud som tillverkas i våra egna fabriker. Utöver detta kompletterar vi med produkter från andra leverantörer som uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav. Expertisen inom företaget sträcker sig från de största processindustriernas mest krävande applikationer till VVS och HVAC. SAMSON är aktiva överallt där man reglerar ånga, vätska, gas, kemikalier. Vår produktportfölj omfattar:

Pneumatiska-, självverkande- och elektriska reglerventiler; Sätes-, kul-, kulsektor-, membran-, vridkägel- och vridspjällsventiler; Högtrycksventiler för komplettutrustning ång- och turbinanläggningar; Specialventiler för hygienisk och aseptiska anläggningar; Säkerhets- och kondensventiler;  Pneumatiska-, elektriska-, elektrohydrauliska- och hydrauliska ställdon; Ventiltillbehör som i/p-omvandlare, regulatorer, gränskontakter, blockreläer, magnetventiler analoga och digitala lägesställare; Specialventiler och komponenter för pig-cleaning samt kompletta pig-anläggningar inkl styrsystem.
SERVICE
SAMSON erbjuder kompetent service som är specialiserad på vårt egna sortiment. Servicen är både lokal och global, via våra helägda bolag hjälper vi till att serva dina ventiler i de flesta länder.

Adresser

Kungsporten 1A

Box 67

427 22 Billdal

Epost: info@samson.se

Telefon: 031 - 93 91 35

Fax:

http://www.samson.se

Agenturer/Varumärken

Produktkategorier