ventiler

Trevägsventil

En trevägsventil (3-vägs ventil) har ett inlopp och två utlopp och används för att fördela två flöden, antingen som

1) Blandningsventil, eller
2) Fördelningsventil

Trevägsventilens funktion ger alltså möjlighet att rika om ett flöde, det vill säga byta vilken av de två ”ut” portarna som används. För kulventiler i trevägsutförande finns det så kallad L- eller T-borrad kula, vilken som ska användas avgörs av den aktuella applikationen. För anslutning av ventilen till systemet kan man välja mellan gängat eller flänsat utförande.

 

Flödesvägar

Trevägsventilen karaktäriseras av sina tre portar A, B och C och definieras genom sitt Kv värde, dvs förmågan att släppa igenom ett flöde i kubikmeter per timme (m³/h) vid differenstrycket 1 bar.

Används ventilen som blandningsventil, vanligen i värmesystem för att reglera ock kontrollera kyla eller värme genom ett element, golvvärme eller liknande används olika flödesriktningar t.ex. 1) Vätskan strömmar genom port A och ut genom port B och C eller genom B eller C. 2) Vätskan flödar in genom port B och C alternativt B eller C och ut genom port A.

En trevägsventil är normalt utrustad med ett elektriskt eller pneumatiskt ställdon eller alternativt en termostatstyrning.