ventiler

Ångfälla

Det finns ett brett utbud av tekniska lösningar på ångfällor. Med undantag av speciallösningar kan man kategorisera dem i antingen: Termiska: Arbetar på skillnaden i temperatur mellan mättad ånga och till viss grad underkylt kondensat.Varianter: Kapselfälla och bimetallfällaMekaniska: Arbetar på skillnaden i densitet mellan ånga och kondensat.Variant: FlottörfällaOavsett typ ställer man alltid krav på att ångfällor skall evakuera luft och kondenserbara gaser, avleda kondensat, arbeta under varierande kapacitet och tryck samt stänga för ånga.

Rekommenderade leverantörer