ventiler

Kondensatavledare

Kondensatavledaren avlägsnar kondensat och luft ur systemet. Kondensatavledaren behövs för att anläggningen skall fungera korrekt, kondensatavledaren tillser återvinning av kondensat och effektiviserar energiåtervinning. Vid förfrågan avseende kondensatavledare för applikationer hänvisar vi till rekommenderade leverantörer som har erfarna tekniker och specialister på kondensatavledare. – Finns i flera material, ex. Bimetall, Rostfritt
 – Termiska kondensatavledare justerar sig automatiskt efter systemets ångtryck. – Kan utrustas med givare för övervakning av driftsförhållanden och alarm vid eventuellt fel.

Rekommenderade leverantörer