ventiler

Membranventiler

Membranventiler kommer till användning vid frätande, trögflytande medier samt vätskor med fasta föremål.Membranventiler har ett flexibelt membran som rör sig mot en spärrande kant i ventilhuset istället för en kägla och säte. Membranet påverkas av ventilspindeln eller genom att luft eller vätska pressar membranet mot den spärrande kanten.Membranventiler kan förses med olika typer av manuella överdelar, exempelvis låsbar, eller med manöverdon (pneumatiskt eller elektriskt). Membranventiler tätar bra och har litet motstånd i öppet läge. Den har dock dåliga styregenskaper varför den sällan används för reglering av flöden.

Rekommenderade leverantörer