pumpar

EIE Maskin AB

EIE Maskin AB har sedan första hälften av 1900 talet försett kunder med tekniska lösningar innehållande transmissions och linjär komponenter.

Vi har ett av Nordens bredaste produktprogram och våra tekniskt kunniga försäljningsingenjörer finns tillhands för att erbjuda er den mest applikationstekniska lösningen. Vårt huvudkontor är placerat i Stockholm, där vi även har vårt lager och verkstad.

Försäljningskontor finns även i Hjärnarp och Kungsbacka, dotterbolag i Norge och Finland.

EIE Maskin AB ägs till 100% av börsnoterade Indutrade AB.

EIE Maskin kompetens

Att tillhanda hålla produkter, logistik kring produktleveranser, och tekniska lösningar som är tekniskt och ekonomiskt optimala till kund och applikations behov.

EIE Maskin tjänster

EIE Maskin är distributör av högkvalitativa transmissions- och linjär produkter och utarbetar smarta tekniska lösningar.

Adresser

Besöksadress

Skebokvarnsvägen 370

12450 Bandhagen

Epost: info@eie.se

Telefon: 08-727 88 00

Fax:

www.eie.se/

Produktkategorier