drivutrustningar

Flexibla axelkopplingar

Flexibla axelkopplingar för maskinelement, exempelvis pumpar, används för att överföra vridmoment från en drivande maskin till en driven maskin. Flexibla axelkopplingar har fördelen att de skyddar maskinen ifrån:

  • Vinkelfel
  • Offset (Parallellfel)
  • Kombinationen vinkel- och parallellfel
  • Axiella rörelser

En axelkoppling är avsedd att förbinda två roterande axlar som en perfekt skarv av två axlar. Problemet är att två olika maskiner, låt säga en drivmotor och en pump, är svåra att rikta så att perfekt uppriktning råder under drift bl.a. på grund av att axlarna böjer sig, maskinerna har olika driftstemperatur, växer osymmetriskt och har olika axelhöjd (centrumlinje till fundament). Det är därför i de flesta fall oundvikligt att det blir vinkel respektive parallellförskjutning mellan de två roterande axlarnas centrum och då kan en flexibel axelkoppling hjälpa maskinerna att ta upp felet utan att överbelasta maskinernas lagring.

Vanliga flexibla axelkopplingar är olika typer av bussningar eller diskar (flexibla element) av t.ex. elastomerer mellan klor (klokoppling), bågtand eller kuggkopplingar, bälgkoppling (oftast mindre vridmoment), stållamellkoppling, däck och pinnkoppling.

Genom att välja rätt koppling, installera den korrekt och underhålla den enligt instruktionen för den aktuella kopplingstypen kan omfattande besparingar göras med särskild tonvikt på minskade underhållskostnader och kostnader för stillestånd.

Ibland ser man uppgifter på hur stort uppriktningsfel en koppling klarar, detta kan variera, ofta ser man en uppgift som grundar sig på antal grader t.ex. 3,4 eller 5 grader. För att få siffror i grader eller exakta mått måste kopplingstillverkaren eller leverantören konsulteras men generella värden finns för maskiner avseende maskin och dess varvtal. Hur stort uppriktningsfel en elastisk axelkoppling klarar är dock ganska ointressant. Vill man veta exakt vilka värden som gäller för det maximala uppriktningsfelet måste man kontakta maskinleverantören. Maskinernas lager, tätningar och andra komponenter klarar inte nödvändigtvis de krafter, vibrationer eller värme som uppstår vid de uppriktningsfel som kopplingen klarar.

Rekommenderade leverantörer