drivutrustningar

Urkopplingsbar axelkoppling

Urkopplingsbar axelkoppling finns med olika tekniker såsom t.ex. hydraulisk, mekanisk, elektrisk eller pneumatisk reglering.

De urkopplingsbara axelkopplingarna faller under kategorin manövrerbara kopplingar där den enklaste är den rörliga klokopplingen. Kopplingshalvorna är här försedda med klor som griper in i varandra. Den ena halvan är rörlig längs axeln på kilar, splines eller bommar och kan på så sätt kopplar in eller ur. Klokopplingen bör aldrig slås till under drift efter som det ger upphov till en kraftstöt som kan skada delarna i maskinen.

Friktionskopplingar

I många driftsfall krävs det att en urkopplingsbar axelkoppling skall kunna slås till under drift eller successivt kopplas in. I en friktionskoppling överförs momentet genom att öka och minska friktionen mellan två ytor i kopplingen. Regleringen kan ske genom mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektriskt.

Det finns många typer typer av friktionskopplingar men lamellkopplingen är förmodligen den vanligaste. En lamellskiva består av en stålskiva som man fäst ett belägg, dvs ett material med hög friktionskoefficient, ofta pulvermetallurgisk material. Ibland är stålskivan förbunden till navet via ett fjäderpaket för mjukare inkoppling. Vid stora effekter kan man öka ytorna genom större diameter på beläggen eller flera lamellskivor efter varandra.

För att avleda värme (och får en ännu mjukare inkoppling) kan lamellkopplingarna ibland vara så kallade våta kopplingar, då låter man hela lamellpaketet arbeta i olja. Friktionen blir sämre och man får arbeta med högre tryck mellan skivorna.

En mekanisk urkopplingsbar axelkoppling kan inte utan avancerade anordningar manövreras genom automatik därför används elektriska, pneumatiska eller hydrauliska kopplingar när automatiseringslösningar krävs.

En elektriskt styrd urkopplingsbar axelkoppling regleras ofta genom att strömsätta en magnetspole via släpringar. Det finns också moderna varianter utan släpringar, där spolen ligger i en ring som är fastsatt i ett hus eller liknande, magnetflödet går härvid genom lamellpaketet och friktionsmaterialet måste i dessa fall vara magnetiskt ledande. Hydrauliska och pneumatiska friktionskopplingar av lamelltyp är konstruerade på liknande sätt men här används olja eller tryckluft för att åstadkomma rörelsen. Vilket sätt man använder beror i stor utsträckning på hur man driver och reglerar andra komponenter i anläggningen.