drivutrustningar

Axelkoppling

Axelkoppling

En axelkoppling är avsedd att överföra vridmoment mellan två i linje eller nästan i linje liggande roterande axlar som exempelvis en motoraxel och pumpaxel. Vridmomentet i axlarna är lika stort, men varvtalsskillnad kan förekomma vid slirning eller hel urkoppling. I sin enklaste och kanske ursprungligaste form fungerar kopplingen som en skarv på axeln. Detta är en uppgift, en annan är att förbinda två axlar, som inte nödvändigtvis är perfekt i linje med varandra. Ett sådant fel måste då kunna tas upp av kopplingen, även om man i största möjliga utsträckning vill undvika att kopplingen ska ta upp dessa krafter, främst för att maskinerna inte nödvändigtvis klarar av dem. Axelkopplingar kan ha en mängd olika funktioner och egenskaper. Med tanke på detta brukar kopplingar uppdelas i tre huvudgrupper med underrubriker, nämligen:

Icke urkopplingsbar axelkoppling

  1. Vridstyva (Bågtands- och Lamellkoppling)
  2. Vridelastiska, Flexibla eller Elastiska (Klo-, Pin-, Däck- och Metallfjäderkoppling)
  3. Glappfria (främst Bälg-, Lamell- och Fjädertyp)

Urkopplingsbar axelkoppling

  1. kopplingar med manöverorgan
  2. frigångskopplingar

Vridmomentbegränsande axelkoppling

  1. icke styrbara
  2. styr- och reglerbara

Inom varje grupp finns ett mycket stort antal olika konstruktioner och i Pumphandboken (länk till Pumphandboken>>> ) tar vi upp några utvalda vanliga typer. Vill man fördjupa sig ytterligare kan man studera annan facklitteratur, konsultera återförsäljare eller söka i facktidsskrifter.

Rekommenderade leverantörer