pumpar

VEM motors Sweden AB

VEM motors Sweden AB är svensk generalagent och helägt dotterbolag till
VEM motors GmbH, Tyskland. VEM motors är en av Tysklands och Europas
ledande utvecklare och tillverkare av elmotorer.VEM motors Sweden AB är komplett fullserviceleverantör av elmotorer och drivutrustningar, från kortslutna industrimotorer till ett omfattande program av specialmotorer. Dessutom säljer vi kompletterande produkter som frekvensomriktare och växlar.
Motor Jour Telefon 040-399 444

Avgift:
Vardagar: 16:30 – 08:00: 3500 kr
Lör-, sön- och helgdagar: 7000 kr

Adresser

Hanögatan 2A

Box 9023

200 39 Malmö

Epost: sales@vemsweden.se

Telefon: 040 - 671 29 00

Fax: 040 - 22 99 44

http://www.vemsweden.se

Produktkategorier